Tìm kiếm

TUYỂN SINH: Trung cấp nghề

TUYỂN SINH TRUNG CẤP NGHỀ
1. Trung cấp nghề Điện. 
2. Trung cấp nghề Hàn
3. Trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính
4. Nghề May thời trang
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển
- Thời gian học: 02 năm
- Địa điểm học: tại Trường TC nghề Thuỷ Nguyên.
- Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp nghề hệ chính quy
- Dự kiến khai giảng: Trung tuần tháng 3 năm 2012

   Ghi chú:
 Đăng ký, mua hồ sơ, tìm hiểu mọi chi tiết tại phòng Tuyển sinh Trường trung cấp nghề  Thuỷ Nguyên.
Đ/C: Số 01 - Bạch Đằng - TT Núi Đèo - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng (Ngã 4 Núi Đèo)     
 Điện Thoại: 031.3874168 -  031.377472